Om onze gasten goed van dienst te kunnen zijn, verzamelt Podium Vlieland persoonsgegevens. Deze worden bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de huidige toepasselijke privacy wetgeving, zijn wij verwerkingsverantwoordelijke over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Wij weten dat uw privacy belangrijk voor u is. Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Wij raden u aan dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen.

Door gebruik te maken van onze diensten en onze website en door uw persoonsgegevens met ons te delen, verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens op de in dit privacybeleid beschreven wijze worden verwerkt.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze website, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan evenementen en personen die telefonisch, per post of email contact met ons opnemen met als doel hen gericht te informeren over producten en diensten van Podium Vlieland.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Podium Vlieland verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u te kunnen benaderen. Bijvoorbeeld als een voorstelling geannuleerd of verplaatst is waarvoor u kaarten heeft gereserveerd. Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden gebruikt voor het versturen van digitale nieuwsbrieven en/of fysieke post. Hiervoor heeft de nieuwsbriefabonnee bij inschrijving toestemming gegeven.

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

Naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens

 • in het kader van uw registratie via de website voor een account om het programma te bekijken of kaarten te kunnen bestellen.
 • administratie en behandeling van verzoeken om inlichtingen, feedback en klachten voor debiteuren- en crediteurenadministratie klantenadministratie
 • voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen)

Geslacht en geboortedatum

 • klantenadministratie
 • voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen)

Bankrekeningnummer

 • voor debiteuren- en crediteurenadministratie (bv terug storting bij annulering)
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen

Aankoophistorie

 • voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen)

IP adres en surfgedrag op de website

 • deze gegevens analyseren wij om onze website te verbeteren en ons aanbod beter af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers voor marketingdoeleinden


Opt-in/opt-out voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven)

 • om te registreren en opvolging te geven aan uw opt-in/optout indicatie

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingsactivititeiten zijn uitvoering van een overeenkomst (o.a. bij transacties), gerechtvaardigd belang (o.a. in geval van het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen waarbij ons belang erin gelegen is om u gericht op de hoogte te kunnen houden van onze voorstelleningen, festivals en overige activiteiten, om u uit te kunnen nodigen voor evenementen, om onze database actueel te kunnen houden en – in geval van beveiligingsbeelden – ter bescherming van onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel), wettelijke verplichting en/of toestemming. Indien u kaarten anoniem wenst te kopen, neem dan contact op met onze kassa of kom langs bij Podium Vlieland. Realiseer u dan wel dat wij bij een wijziging of annulering geen contact met u op kunnen nemen.

Hoe worden persoonsgegevens bewaard?
NAW-gegevens van kaartkopers via de website worden opgeslagen in ons ticketsysteem Ticketlab. NAW-gegevens van festivalbezoekers worden opgeslagen in ons boekingssysteem van op-Vlieland.nl. Wij gebruiken deze gegevens om mailingen op maat te versturen, met daarin een vergelijkbaar aanbod. Zo proberen wij bezoekers op de hoogte te brengen van ons aanbod, afgestemd op eerdere voorkeuren. Podium Vlieland treft samen met Ticketlab en op-Vlieland.nl voortdurend maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang de (klant/leveranciers of andere) relatie duurt. Bij opzegging van de klantrelatie zullen wij uw persoonsgegevens binnen een maand na opzegging van deze relatie verwijderen. Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Delen met anderen
Podium Vlieland deelt uw gegevens in principe niet met andere partijen. Podium Vlieland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u – zoals bij hotelboekingen – of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contact
Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met Podium Vlieland via info@podiumvlieland.nl.

Cookies
Er is sinds 1 juni 2012 een telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Podium Vlieland maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een heel klein tekstbestandje van letters en cijfers dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies maken het mogelijk voor een website om de voorkeuren van een gebruiker te herkennen. Een cookie slaat niet uw naam, uw adres, uw leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag.

Welke cookies gebruikt Podium Vlieland?

 1. Functionele cookies Dit zijn noodzakelijke cookies. Om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt heeft. Voor deze cookies hebben we uw toestemming niet nodig.
 2. Cookies voor websitestatistieken Wij maken gebruik van een programma om te analyseren hoe onze website gebruikt wordt. Zo komen we te weten welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser men surft (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, et cetera), of wat voor scherm men gebruikt. Op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Ze geven ons dus geen persoonlijke informatie over u.
 3. Cookies om advertenties te kunnen tonen De website van podiumvlieland.nl richt zich voor een groot deel op de verkoop van voorstellingen en festivals. Om de verkoop te stimuleren plaatsen wij bij diverse andere websites advertenties (bv op Facebook). Wij proberen de advertenties zo goed mogelijk bij uw interesses te laten aansluiten en gebruiken de cookies alleen voor eigen doeleinden.

Hoe kan ik de cookies uitzetten?
Wilt u de cookies uitzetten en maakt u gebruik van meerdere computers en/of browsers, dan dient u dit op alle computers en/of browsers apart te doen.